Avelston

Klara och vårt 1-klass sto HEBA från Viby

Våra avelston är noga utvalda och vi har en plan med varje för vi tar fram.