Juni från Viby -99
u: Sara frá Akureyri I-klass
e: Thor från Lyraningen I-klass