Smári från Vallerödslund -2008
e: Spúni frá Midsitja
Svensfödd 5-gåmgsvalack
Rolig valack för kurser och tävling. Eller bara för roliga ridturer =)

58.000 kr