Valíant från Solbacka betäckte hos Vibys
Islandshästar säsongen 2014